Procurement (NL)

Effectief inkopen in de publieke sector is bijzonder uitdagend. Een rigide raamwerk van wet- en regelgeving staat regelmatig op gespannen voet met doelmatigheid en efficiency. Een veranderende context (intern én extern), een politiek krachtenveld en vaak ook de wens om innovatieve producten en diensten uit de markt te halen, maken het inkoopproces complex.

Tender4Success kan uw organisatie helpen met:

 • Specificeren
  – Inventariseren behoefte;
  – Opstellen sourcing strategie.
 • Selecteren
  – Opstellen aanbestedingsstrategie;
  – Opstellen aanbestedingsdocumenten;
  – Uitvoeren aanbestedingsprocedure.
 • Contracteren
  – Opstellen overeenkomst(en);
  – Overdracht naar contracteigenaar.

SpecificerenSelecterenContracteren