Bid Management (NL)

De Nederlandse overheid besteedt jaarlijks ongeveer € 60 miljard aan werken, diensten en leveringen. Ondanks aanbestedingswetgeving en internationale richtlijnen, die bedoeld zijn om een betere toegang voor overheidsopdrachten te faciliteren, is de realiteit dat de meerderheid van de opdrachten aan grote nationale (Nederlandse) ondernemingen wordt gegund.

Hier ligt een enorme kans voor ondernemingen die wel in staat zijn om aan de eisen van de aanbestedende diensten te voldoen, maar de kennis en/of het vertrouwen missen om met de wetgeving en procedures om te gaan.

Tender4Success biedt uw organisatie precies dát:

  • Lokale marktkennis;
  • Jarenlange ervaring met het inschrijven op (Europese) aanbestedingen;
  • Jarenlange ervaring met het uitvoeren van (Europese) aanbestedingen;
  • Kennis van de Europese en Nederlandse aanbestedingswetgeving;
  • Ervaring met efficiënte, effectieve en innovatieve bid management processen in een multiculturele context.

Ontdek wat Tender4Success voor u kan doen, en neem contact op!

Bid NL